Vijesti Karijere

Vesna Jurić Bulatović pomoćnica ministrice kulture RH

01.03.2012.
Vlada Republike Hrvatske, na 13. sjednici od 29. veljače 2012., imenovala je mr. sc. Vesnu Jurić Bulatović, pomoćnicu ravnatelja i voditeljicu Odjela za marketing i PR Muzeja za umjetnost i obrt, pomoćnicom ministrice kulture.

Vesna Jurić Bulatović počela je voditi poslove marketinga PR-a u Muzeju za umjetnost i obrt 1996. godine. U proteklih 16 godina sudjelovala je u koncipiranju izložbenih postava, pratećih publikacija, promidžbenog materijala i suvenirske produkcije za kulturološke projekate ("Bidermajer u Hrvatskoj", "Historicizam...", "Secesija...", "Art déco...") i druge izložbe koje su obilježile djelatnost MUO u navedenom razdoblju.
Vesna Jurić Bulatović sudjeluje u radu brojnih stukovnih udruga, iznimno je aktivna u Hrvatskom muzejskom društvu (marketing i koautorstvo koncepcije Noći muzeja), a na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčalić" predaje Marketing u kulturi.
Djelatnici Muzeja za umjetnost i obrt, uz čestitke kolegici Vesni Jurić Bulatović na imenovanju pomoćnicom ministrice kulture, uvjereni su da će i ubuduće surađivati na realizaciji značajnih muzejskih projekata.