HUOJ • Provedeno treće istraživanje stavova stručnjaka za odnose s javnošću u BiH
Vijesti Regija i svijet
Stanje PR struke u BiH

Provedeno treće istraživanje stavova stručnjaka za odnose s javnošću u BiH

04.06.2013. HUOJ

Agencija PRIME Communications provela je istraživanje o stanju struke odnosa s javnošću u Bosni i Hercegovini, a u kojem je sudjelovalo 115 praktičara odnosa s javnošću.

Rezultati istraživanja pokazali su da 63,5 % ispitanika ima više od pet godina iskustva u ovom poslu, a da je 36,5 % njih prije toga radilo u novinarstvu. Ispitanici su identificirali da uspješan PR-ovac treba imati dobre komunikacijske vještine i javni nastup, da poznaje i razumije biznis te da razvija menadžerske vještine.

Realizirali smo treće istraživanje s PR praktičarima kako bi imali pregled što se sve promijenilo u posljednjim godinama, u kojem pravcu se struka u Bosni i Hercegovini razvija te s kojim se izazovima svakodnevno susrećemo u praksi. Nadamo se da će ovi podaci pomoći u unapređenju PR struke. Kada postanemo svjesni gdje se trenutno nalazimo, možemo dobiti i jasniju viziju u kojem pravcu struka treba ići kako bi zaista bila promatrana kao strateška funkcija u svojim organizacijama”, istakla je Lejla Brčaninović, PR direktorica agencije PRIME Communications.

Dva glavna razloga za loš imidž PR-ovaca su nestručan kadar te nepostojanje strukovnog udruženja. Nadalje, iako skoro svi ispitanici (97,4 %) smatraju kako PR menadžer treba sudjelovati u donošenju strateških odluka, samo 36,5 % ima priliku to zaista i raditi. Kao i prethodnih godina, ispitanici (56 %) su odgovorili kako se najviše bave odnosima s medijima te da su najveći problemi nedostatak financijskih sredstava i nerazumijevanje važnosti odnosa s javnošću od strane menadžmenta.  Također, 73% ispitanika navelo je da pored zaduženja koje obavljaju kao osobe za odnose s javnošću u svojoj organizaciji, obavljaju i druge funkcije i obaveze koje nisu direktno vezane za PR. Ispitanici i dalje najviše surađuju s dnevnim novinama, a od novijih komunikacijskih kanala najviše koriste službene web stranice.

Rezultate istraživanja možete pogledati na http://prime.ba/stanje-pr-profesije-u-bih-2013/