Vijesti

Tekst o kampanjama u odnosima s javnošću

12.04.2011.

U Rubrici Osnovne PR lekcije pročitajte tekst Kampanje u odnosima s javnošću doc. dr. sc. Ivana Tante, profesora visoke škole i voditelja Specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje poslovnim komunikacijama na  Veleučilištu VERN te docenta na odjelu za medije Sveučilišta u Dubrovniku. Vjerujemo da će u tekstu zanimljive informacije naći kako kolege koji se tek interesiraju za odnose s javnošću kao i oni koji se njima bave.

Također, uz tekst informirajte se i o preporučenoj temeljnoj literaturi  u odnosima s javnošću.