Vijesti Oglasi za posao

Suradnik za nacionalnu i međunarodnu suradnju i komunikaciju (m/ž), Zagreb - Europske sveučilišne igre Zagreb - Rijeka 2016

21.04.2015. HUOJ

Za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traži se Suradnik za nacionalnu i međunarodnu suradnju i komunikaciju (m/ž), Zagreb. Poslodavac: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE ZAGREB - RIJEKA 2016.

Rok za prijavu je 24. travnja 2015.

Sukladno odluci Koordinacije Udruga Europske sveučilišne igra Zagreb Rijeka 2016 objavljuje javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Udrugu Europske sveučilišne igre Zagreb Rijeka 2016 u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

1. SURADNIK ZA NACIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU I KOMUNIKACIJU
- jedan polaznik/polaznica

Uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja informacijske i komunikacijske znanosti (univ.bacc.nov./ univ.bacc.comm./ univ.bacc.nov. etrel.publ./ mag.comm./ mag.nov./ mag.nov. etrel.publ./ mag. rel. publ./ mag. medior. publ./bacc.nov/bacc.rel.publ./struč.spec.comm)
- dobro poznavanje engleskog jezika (najniže C1 razine)
- dobro poznavanje MS Office
Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja, odnosno da:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana te da nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju,
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

Uz prijavu obvezno je dostaviti slijedeće priloge i dokaze:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
• dokaz o tome da kandidat nema više od godinu dana radnog iskustva u struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• motivacijsko pismo.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu ne moraju biti ovjereni, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente. Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objave Javnog poziva, na adresu:
Udruga Europske sveučilišne igre Zagreb Rijeka 2016
Trg Dražena Petrovića 1
10 000 Zagreb
S naznakom: „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje – ESI 2016“
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Poslodavac će na razgovor pozvati kandidate koji zadovolje formalni dio prijave.
Ostale informacije možete zatražiti slanjem elektronske pošte na ivana.anicic@eug2016.com

Dodatne informacije o prijavi na HZZ.hr