Vijesti Oglasi za posao

Stručni/a savjetnik/ica za marketing i odnose s javnošću, Zagreb - Moderna galerija

18.01.2014. HUOJ

Moderna galerija u Zagrebu raspisala je natječaj za radno mjesto Stručnog savjetnika za marketing i odnose s javnošću (m/ž).

Rok prijave 27. siječnja 2014.

Na temelju članka 24. stavka 6. i stavka 7. Statuta Moderne galerije, raspisuje se NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto:
stručni savjetnik za marketing i odnose s javnošću – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti;
- znanje jezika: engleski (aktivno) i talijanski (pasivno)
- rad na računalnim programima: M++, Word, Power Point, Excell i napredno pretraživanje interneta
- iskustvo u muzejskom radu na poslovima marketinga i odnosa s javnošću (najmanje 3 godine).

Uz prijavu obvezno priložiti:
- životopis
- presliku domovnice
- dokaz o stručnoj spremi
- potvrdu o znanju stranih jezika
- potvrdu da nije u tijeku istražni ili kazneni postupak

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola (članak 16. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03). Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Pismene prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Moderna galerija, A. Hebranga 1, 10000 Zagreb, s naznakom: Prijava na Natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Dodatne informacije o prijavi na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.