Vijesti Oglasi za posao

Šef korporativnih komunikacija i Savjetnik u Tajništvu Uprave - HŽ Infrastruktura

03.03.2015. HUOJ

HŽ Infrastruktura d.o.o. zapošljava na neodređeno vrijeme Šefa Korporativnih komunikacija (m/ž) te Savjetnika u Tajništvu Uprave (m/ž).

1. Šef Korporativnih komunikacija - društvene struka – 1 izvršitelj
- VSS/mag/specijalist društvene struke
- 5 godina radnog iskustva
- Znanje jednog stranog jezika

Tražimo kandidate koji će iskazati:
- Izvrsne komunikacijske vještine
- Orjentiranost rezultatima
- Organizacijske sposobnosti
- Sposobnosti vođenja tima
- Izvrsno poznavanje engleskog jezika

2. Savjetnik u Tajništvu Uprave – 1 izvršitelj
- VSS/mag/specijalist društvene struke
- 5 godina radnog iskustva

Tražimo kandidate koji će iskazati:
- Iskustvo u radu na projektima; poželjno iskustvo vođenja projekata
- Izvrsno poznavanje engleskog jezika
- Izvrsne komunikacijske vještine
- Orijentiranost rezultatima

Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Nepotpune i nepravovremene molbe se neće razmatrati.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima koji ne budu odabrani.
Između prijavljenih kandidata provest će se selekcijski odabir prema uvjetima radnog mjesta, selekcijski intervju, poznavanje stranog jezika.

Kandidati koji se prijavljuju na ovaj oglas dužni su dostaviti:
- zamolbu i životopis
- domovnicu- dokaz o stručnoj spremi i struci – preslika diplome
- dokaz o radnom iskustvu – ugovor o radu, odnosno odgovarajući segment ugovora o radu na poslovima istog stupnja i smjera tražene stručne spreme i struke, traženim iskustvima i specijalističkim zvanjima iz kojeg će biti razvidno dosadašnje
radno iskustvo
- ERPS (elektronički zapis o radnopravnom statusu evidentiran pri HZMO-u)
- neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

Zamolbe sa životopisom i preslikom traženih dokaza o ispunjenju traženih uvjeta dostavljaju
se u roku od 8 dana od objave oglasa (3. ožujka 2015.) na adresu:
HŽ Infrastruktura d.o.o.
Upravljanje ljudskim potencijalima
(za oglas za zapošljavanje)
Mihanovićeva 12
10000 Zagreb

Originalni dokument s tekstom oglasa možete preuzeti ovdje.