HUOJ • Reakcija Upravnog odbora HUOJ-a na netočne tvrdnje Danijela Koletića u intervjuu na tportal.hr
Vijesti
Dojmovi Danijela Koletića o radu HUOJ-a nisu utemeljeni na činjenicama

Reakcija Upravnog odbora HUOJ-a na netočne tvrdnje Danijela Koletića u intervjuu na tportal.hr

31.01.2014. HUOJ
Upravni odbor Hrvatske udruge za odnose s javnošću ne prihvaća neosnovane i neutemeljene tvrdnje koje je Danijel Koletić iznio u intervjuu objavljenom 30. siječnja 2014. za tportal.hr.

Od početka mandata ovog Upravnog odbora HUOJ-a (od svibnja 2012. do prosinca 2013.) broj članova HUOJ-a je porastao za 15 %, a HUOJ je financijski stabiliziran i posluje uspješno.

Prema istraživanju o stanju i reputaciji odnosa s javnošću, čiji će rezultati biti uskoro objavljeni, 50 % ispitanih stručnjaka za odnose s javnošću ocijenilo je da se u radu sadašnjeg vodstva HUOJ-a vidi značajan napredak i povećane aktivnosti, a svega je 5 % ispitanika smatralo da se stanje pogoršalo.
95 % članova Skupštine HUOJ-a na Izvanrednoj skupštini (listopad 2013. godine) podržalo je Izvještaj o radu Udruge. Predsjednica HUOJ-a, Aleksandra Kolarić na istoj je Skupštini stavila mandat na raspolaganje i ponovno dobila povjerenje od 78 %  članova Skupštine.
Posljednju godišnju konferenciju HUOJ-a sudionici su ocijenili s 4, a i HUOJ-eva konferencija i Grand PRix bilježe porast broja sudionika i prijavljenih projekata.

Argumenti i činjenice najbolje demantiraju dojmove Danijela Koletića o gubitku povjerenja članstva u vodstvo Udruge i netočnost njegovih dojmova. Upravnom odboru HUOJ-a nije jasno na kojim pokazateljima i činjenicama Danijel Koletić temelji svoje dojmove.

Upravni odbor HUOJ-a poziva g. Koletića, kao i sve druge članove, da se aktivno uključi u rad Udruge, što do sada nije bio slučaj. Upravnom odboru bilo bi veliko zadovoljstvo kada bi g. Koletić pripremio konkretne prijedloge za poboljšanje rada Udruge, koje može izložiti na sjednici Upravnog odbora.

Osobna etiketiranja kojima se g. Koletić koristi u dijelu svog intervjua, Upravni odbor HUOJ-a osuđuje te ih smatra neprofesionalnima i suprotnima Etičkom kodeksu.

Upravni odbor Hrvatke udruge za odnose s javnošću

Aleksandra Kolarić, predsjednica HUOJ-a
Ivan Tanta, zamjenik predsjednice HUOJ-a
Marina Halužan, članica Upravnog odbora HUOJ-a
Ana Smoljo Josić, članuca Upravnog odbora HUOJ-a
Andreja Barberić, članica Upravnog odbora HUOJ-a