Vijesti

Program rada HUOJ-a u 2011.

26.01.2011.

Na sastanku Upravnog odbora 13. siječnja 2011. usvojene su Smjernice za razvoj kao i Plan aktivnosti HUOJ-a u 2011.  Naglasak u ovoj godini bit će na organizaciji većeg broja stručnih događanja – i rasprava, pokretanju PR škole te provođenju istraživanja o reputaciji struke. Pozivamo vas da se o Programu informirate ovdje te da nam na e-mail do 31. siječnja  šaljete eventualne primjedbe ili prijedloge.  Na skorom PR Openu otvorenom za sve članove HUOJ-a, koji bi trebao biti održan u veljači ove godine jedna od tema bit će i rasprava o novom programu.

Također, na posljednjoj sjednici UO odlučeno je i da za 2011. godinu ostane ista kao i dosad - 400 kn za zaposlene i 150 za studente. Stoga i ovom prilikom molimo da podmirite Vaše članarine jer je bez njih nemoguć nesmetan rad HUOJ-a, tim više jer  smo za  ovu godinu pripremili ambiciozan plan aktivnosti.