HUOJ • Prezentacije predavača 13. konferencije HUOJ-a, 20. rujna 2012., Rovinj