Vijesti

HUOJ u medijima

HUOJ u medijima 01. 01. - 31. 12. 2014.

Popis napisa u medijima u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

HUOJ u medijima 01. 01. - 31. 10. 2013.

Popis napisa u medijima u periodu od 1. siječnja do 31. listopada 2013.

Besplatno pretraživanje klipinga za korisnike na www.presscut.hr

Presscut d.o.o. je prva hrvatska agencija koja se još od 1989. godine stručno prati, selektira, obrađuje i analizira informacije iz hrvatskog medijskog prostora. Kao znak njihove podrške HUOJ-u kao strukovnoj udruzi i našim članovima na njihovoj web stranici možete besplatno pregledavati bogatu arhivu objava i članaka u hrvatskim medijima vezanim za odnose s javnošću kao i druge teme koje su predmet interesa struke. Arhivi pristupate posjetom web stranici www2.presscut.hr/hr/ a u prijavi upišite za korisničko ime: huoj a za lozinku: udruga