HUOJ • Kreće prvi poslijediplomski specijalistički studij odnosa s javnošću u Hrvatskoj
Vijesti

Kreće prvi poslijediplomski specijalistički studij odnosa s javnošću u Hrvatskoj

19.10.2011.

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis polaznika na novootvoreni poslijediplomski specijalistički sveučilišni jednogodišnji studij iz odnosa s javnošću. Riječ je o prvom poslijediplomskom studiju iz odnosa s javnošću u Hrvatskoj, a voditelj studija je doc. dr. Božo Skoko.

Na fakultetu ističu kako su se prilikom kreiranja studija vodili najnaprednijim svjetskim iskustvima i spoznajama, odnosno konzultirali savjete i propise vodećih međunarodnih asocijacija na području komunikacijskog sveučilišnog obrazovanja. Velika pomoć pri kreiranju studija bila je Američka komisija za izobrazbu u odnosima s javnošću, koja je radila na standardizaciji obrazovanja u odnosima s javnošću u Sjedinjenim Američkim Državama, kao kolijevci odnosa s javnošću, a čije su preporuke kasnije prihvatile i mnogobrojne europske zemlje.
Na studiju su angažirani vodeći hrvatski i regionalni znanstvenici i stručnjaci iz odnosa s javnošću i srodnih disciplina.
Završetak studija omogućava teorijsko i praktično razumijevanje odnosa s javnošću te znanja potrebna za strateško upravljanje programima odnosa s javnošću i njihovu primjenu u korporativnom sektoru i javnim institucijama uz korištenje neprednih komunikacijskih alata i metodologije. 

Studij se sastoji od šest obveznih i dvanaest izbornih kolegija. Od dvanaest ponuđenih izbornih kolegija polaznici biraju i kao obvezne upisuju četiri, dva u prvom te dva u drugom semestru. Obvezni kolegiji nose 5, a izborni 4 ECTS boda. Svi su kolegiji jednosemestralni. Ukupna cijena studija je 20.000 kn, a makismalno se može upisati 50 polaznika.

Polaznici u prvom semestru mogu slušati sljedeće obvezne kolegije: Upravljanje odnosima s javnošću, Istraživačke metode u odnosima s javnošću i Korporativno komuniciranje te izborne: Integrirano marketinško komuniciranje, Političko komuniciranje: izborne kampanje, Informacijske tehnologije u odnosima s javnošću, Napredne komunikacijske vještine, Interkulturalna komunikacija i odnosi s javnošću te Etika odnosa s javnošću.
U drugom semestru izvodit će se sljedeći obvezni kolegiji: Teorija odnosa s javnošću, Odnosi s javnošću u politici te Odnosi s medijima – strateško i krizno komuniciranje. Na raspolaganju su i sljedeći izborni kolegiji: Upravljanje brandovima, Izborno ponašanjeOdnosi s javnošću i novi mediji, Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija, Javnost i javno mnijenje te Lobiranje.     

Nastavnici koji će predavati na poslijediplomskom studiju su: dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Ivan Šiber, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Smiljana Leinert Novosel, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Dražen Lalić, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Marijana Grbeša, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr.sc. Nebojša Blanuša, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Sanjin Dragojević, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Gordana Vilović, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Tomo Jantol, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Nenad Prelog, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Igor Kanižaj, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Domagoj Bebić, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Vesna Lamza Posavec, Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, Zagreb, dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Nikolaj Lazić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Dragan Bagić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Ana Tkalec-Verčić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Goroslav Keller, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Danijel Labaš, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Ivan Tanta, Odjel za komunikologiju, Sveučilište u Dubrovniku, dr. sc. Zoran Tomić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, dr. sc. Iko Skoko, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, dr. sc. Dejan Verčič, Fakultet za družbene vede, Univerzitet u Ljubljani, dr. sc. Besim Spahić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu te dr. sc. Igor Vidačak.

Studij mogu upisati:

- pristupnici koji su završili dodiplomski četverogodišnji studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (predbolonjski program) s prosjekom ocjena većim od 3,5.

- pristupnici koji su završili diplomski studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (bolonjski program) s prosjekom ocjena većim od 3,5;

- pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti prema „predbolonjskom“ ili „bolonjskom“ programu u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena većim od 3,5;

- pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz drugih područja, u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena većim od 3,5;

- pristupnici strani državljani koji su završili diplomski studij na nekom od fakulteta društveno-humanističkih znanosti s prosjekom ocjena većim od 3,5 a kojima je diploma nostrificirana prema zakonskim propisima RH.

Iznimno će se dozvoliti upis pristupnika, koji imaju manji prosjek od 3,5 ali uz preporuku dva sveučilišna nastavnika ili dokazane rezultate o uspješnoj karijeri u odnosima s javnošću (djelovanje duže od 3 godine na izvršnim i voditeljskim pozicijama u odnosima s javnošću). 

Moguća je elektronska prijava na www.fpzg.hr.