Vijesti Članovi

Izjava članice Upravnog odbora HUOJ-a o angažmanu u izbornoj kampanji

22.10.2015. HUOJ

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) pozvali su sve stručnjake za odnose s javnošću koji su angažirani u izbornoj kampanji da se očituju o svojem angažmanu.

Kao članica Upravnog odbora HUOJ-a podržavam stav HUOJ-a da angažman komunikacijskih savjetnika uvijek mora biti transparentan, a osobito u izbornim kampanjama.

Slijedom navedenog izjavljujem da aktivno sudjelujem u izbornoj kampanji kao Voditelj odjela za medije i odnose s javnošću VII. Izborne jedinice za Hrvatsku demokratsku zajednicu.

                                                                                              Andreja Barberić, struč. spec. oec.