Vijesti Članovi

Imenovani članovi žirija za dodjelu godišnjih studentskih nagrada

27.10.2015. HUOJ

Upravni odbor Hrvatske udruge za odnose s javnošću na svojoj je 16. sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine imenovao stručni žiri za dodjelu godišnjih studentskih nagrada. Nagrade će se dodjeljivati u tri kategorije, a mjerila i kriteriji za dodjelu nagrada te upute za prijavitelje radova bit će utvrđene Pravilnikom o dodjeli godišnjih studentskih nagrada.

Imenovani članovi žirija osobe su s višegodišnim iskustvom u području odnosa s javnošću i komunikacija te predstavnici visokoškolskih ustanova koje izučavaju odnose s javnošću.

Maja Gradišar Perotić, predsjednica 
Savjetnica je u agenciji Media Val, specijaliziranoj za komunikacijski menadžment, u kojoj radi od 2007. godine. U radu s najvećim multinacionalnim i domaćim tvrtkama, među kojima su i Coca-Colin sustav u Hrvatskoj, INA, Viadukt i druge, stekla je iskustvo u brojnim industrijama i različitim područjima odnosa s javnošću, a mnogi projekti kojima je upravljala dobitnici su značajnih međunarodnih i domaćih nagrada. U agenciji Media Val zadužena je i za upravljanje internim komunikacijama, organizaciju studentske prakse i selekciju novih zaposlenika, dok u Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću aktivno sudjeluje u radu Sekcije za društveno odgovorno poslovanje i vodi radionice o postupku prijave za godišnju nagradu Grand PRix.
 
prof.dr.sc. Ivan Tanta, član
Ivan Tanta rođen je 25. rujna 1961. godine u Zagrebu. Cjelokupno obrazovanje vezano je uz Zagreb i Sveučilište u Zagrebu. Tijekom studija dva puta je nagrađen Rektorovom nagradom. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoj radni vijek Tanta je počeo u novinarstvu i to u Večernjem listu, gdje je bio u razdoblju od 1989. – 2002. godine na raznim uredničkim poslovima. Radio je kao urednik regionalnih izdanja, jedan je od pokretača Teleteksta HRTV-a. Novinarstvo napušta 2002. i do 2005. radi kao predstojnik ureda predsjednika uprave Eurocabel group d.d.
Tijekom 2001. godine počinje predavati na Londonskoj školi za odnose s javnošću što u kontinuitetu radi do danas i čiji je certificirani predavač. Bio je član radne skupine Predsjednika Republike Hrvatske  za kreiranje imidža Republike Hrvatske, te član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Sabora Republike Hrvatske, kao i jedan od utemeljitelja Vijeća za medije.
Zaposlen je na Veleučilištu VERN' kao voditelj specijalističkog studija upravljanja poslovnim komunikacijama. Osim što se bavi vođenjem i organizacijom studija Tanta predaje na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje drži kolegije Odnosa s javnošću i Političkog komuniciranja,  Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje predaje na Doktorskoj školi i Odjelu za kulturologiju i to kolegije Komunikološke teorije, Osnove komunikologije i Uvod u novinarstvo.
dr. sc. Damir Jugo, član
Dekan je Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment koju vodi od osnutka 2013. godine. Predsjednik je Stručnog vijeća Bernaysa i viši predavač na katedri za komunikacije i odnose s javnošću. Nositelj je skupine kolegija iz područja strateškog komuniciranja i upravljanja odnosima s javnošću.
Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirao strateško komuniciranje na Filozofskom fakultetu u Mostaru te doktorirao na području kriznog komuniciranja na Sveučilištu Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku. Deset godina uspješno kombinira teoriju i praksu odnosa s javnošću radeći kao konzultant i izvršni direktor u Millenium Promociji, jednoj od vodećih regionalnih agencija za odnose s javnošću. Vodio je projekte strateškog i kriznog komuniciranja te uspješno savjetovao hrvatske i inozemne korporacije, organizacije i institucije iz područja gospodarstva, visokog obrazovanja, politike i nevladinog sektora.
Dugi niz godina je kao predavač angažiran na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i regiji. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu izvodio je nastavu na kolegijima Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću te poslijediplomskom studiju Odnosi s javnošću, a predavao je i na više sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Hrvatskoj i regiji. Kao predavač sudjeluje i u različitim stručnim i programima usavršavanja. Gost je predavač na Hrvatskom vojnom učilištu Petar Zrinski, a surađuje i s institucijama poput Ministarstva unutarnjih poslova te zakladama Konrad Adenauer i Hanns Seidel.
Autor je udžbenika „Strategije odnosa s javnošću“, prvog knjige o strateškom komuniciranju u Hrvatskoj i regiji. Obnašao je dužnosti člana Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatske udruge komunikacijskih agencija (HUKA), član je Nadzornog odbora Hrvatskog komunikacijskog društva (HKD) te dugogodišnji član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), Hrvatskog politološkog društva (HPD) i Europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA).
 
doc. dr. sc. Ivana Bilić, članica
Doc.dr.sc. Ivana Bilić, je zaposlena na Katedri za Managenment, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Također je i JFDP alumna - programa razmjene financiranog od strane US Department of State. Njezini glavni znanstveni interesi su odnosi s javnošću, korporativne komunikacije, upravljanje krizom, poduzetništvo i upravljanje reputacijom. Dr. Bilić je član HUOJ-a i predsjednik USACC- Američke Alumni zajednice Hrvatske kao i udruge 3psplit koja se bavi promicanjem poduzetništva. U svom znanstvenom djelovanju objavila je dva poglavlja u knjigama i više od 20 članaka u međunarodnim časopisima ili međunarodnim znanstvenim konferencijama.
 
Zoran Obradović, član
Zoran Obradović trenutno je zaposlen na poziciji Direktora Službe marketinga u INA-i d.d.
Na DIU Libertas stekao je zvanje magistra diplomacije i međunarodnih odnosa, a radno iskustvo stjecao je, između ostalog, u Gradu Dubrovniku na poziciji Višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću te na American College of Management and Technology kao Voditelj komunikacija i ljudskih potencijala. U listopadu 2015. dodijeljena mu je Zahvalnica Općine Gunja sa zlatnim grbom za doprinos organizaciji humanitarnog konvoja „Pomozimo Slavoniji – INA“ i za sudjelovanje u projektu „Društveni centar Gunja“. Razvijanje karijeru unutar rukovodeće strukture međunarodnog gospodarskog subjekta te nastavak obrazovanja u području društvenih znanosti do stupnja doktora znanosti, njegovi su osobni ciljevi.