Vijesti HUOJ u medijima

Besplatno pretraživanje klipinga za korisnike na www.presscut.hr

Presscut d.o.o. je prva hrvatska agencija koja se još od 1989. godine stručno prati, selektira, obrađuje i analizira informacije iz hrvatskog medijskog prostora. Kao znak njihove podrške HUOJ-u kao strukovnoj udruzi i našim članovima na njihovoj web stranici možete besplatno pregledavati bogatu arhivu objava i članaka u hrvatskim medijima vezanim za odnose s javnošću kao i druge teme koje su predmet interesa struke. Arhivi pristupate posjetom web stranici http://www2.presscut.hr a u prijavi upišite za korisničko ime: huoj a za lozinku: udruga