Vijesti Članovi

Agrokor koncern i Digitel komunikacije dogovorili stratešku suradnju

16.08.2011.

Agrokor koncern i Digitel komunikacije potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji kojim Digitel komunikacije postaju partner Agrokor koncerna u realizaciji komunikacijskih i marketinških aktivnosti i proizvodnji medijskog sadržaja.
Tvrtke članice Agrokor koncerna, najveće hrvatske privatne kompanije i jedne od vodećih kompanija u jugoistočnoj Europi, u prošlosti su povremeno surađivale s pojedinim agencijama Digitel komunikacija, vodeće grupe za integrirane tržišne komunikacije na hrvatskom tržištu. No, temeljem potpisanog ugovora u narednom razdoblju međusobna suradnja želi se intenzivirati i proširiti na cjelokupni spektar djelatnosti Digitel komunikacija, kao i na tržišta izvan Hrvatske.


„Agrokor je poslovni sustav koji uvijek i u svemu što radi teži najboljem. Zato i za svoje partnere i suradnike uvijek biramo one za koje vjerujemo da su najbolji u svom području i mogu na najefikasniji način podržati naše poslovne ambicije. Digitel komunikacije, kao uspješan poduzetnički projekt izgrađen na hrvatskim resursima i znanju, koji je svoju kvalitetu potvrdio postignutim rezultatima i brojnim uspješnim realiziranim projektima  logičan su izbor za Agrokor“, rekao je predsjednik Uprave Agrokor koncerna Ivica Todorić povodom potpisivanja ugovora s Digitel komunikacijama.

„Izuzetno smo ponosni na postizanje dogovora s Agrokorom o strateškoj suradnji“, kazao je predsjednik Uprave Digitel komunikacija Aljoša Roksandić dodavši: „Uspjeh Agrokora poticaj je svakom domaćem poduzetniku da bude još bolji, a veličina koncerna, širina i kvaliteta Agrokorovog portfelja brandova pruža izvanredne mogućnosti suradnje na širokom području na kojem Digitel komunikacije djeluju, osobito u području naših operacija u online okruženju, medijskom sadržaju i sportu“.