Vijesti
Forum HUOJ-a "PR OPEN : PRVI KRUG" 1. veljače 2011.

Samo veći angažman članova može HUOJ učiniti boljom i uspješnijom udrugom

07.02.2011.

Prvi  „ “ okupio je 70-ak kolega koji su s članovima Upravnog odbora otvoreno razgovarali o aktualnom stanju struke  u cjelini,  kao i pojedinim sektorima (korporacije, javni sektor, agencije) te programu rada HUOJ-a u ovoj godini.  Dvosatnu raspravu moderirao je , a zaključak je većine sudionika da je Forum bio uspješan i da su ovakva događanja najbolji način da se u izravnoj komunikaciji dođe do kvalitetnijih,  i za većinu  članova prihvatljivih rješenja i odgovora na mnoga otvorena pitanja. Svi zainteresirani članovi pozvani su da se aktivno uključe u rad HUOJ-a te svojim angažmanom pomognu u provedbi svih aktivnosti. Jer,  to je jedini način da Udruga bude uspješnija i na korist svim članovima.

Video materijal s PR-OPEN-a pogledajte na -  http://www.youtube.com/watch?v=w3rS0OEaN7Q ili http://www.vimeo.com/19554608

Predsjednik HUOJ-a , članovi UO i voditelji  pojedinih Sekcija i Radnih skupina predstavili su plan rada HUOJ-a za 2011. godinu. Među brojnim ciljevima spomenuto je snažnije aktiviranje rada podružnica i ponovno pokretanje PR škole namijenjene obrazovanju i stručnom usavršavanju kolega. Od aktualnih problema navedeni su nereguliran i nestandardiziran ulazak u struku, pa je u tom kontekstu otvoreno pitanje važnosti certificiranja osoba koje se bave PR-om. Naime, kao posljedica nepostojanja formalnih kriterija za ulazak u struku pojavljuje se problem reputacije struke te sama etika provedbe odnosa s javnošću u praksi. Na Forumu je istaknuta i mogućnost da se organizira stručna praksa za studente unutar korporacija uz predstavljanje različitih studija slučaja i projekata tvrtki. Govorilo se i o razlozima osnivanja Hrvatske udruge komunikacijskih agencija (,  pa je kao jedan od glavnih razloga spomenut nagli rast tržišta koji je stvorio velik broj agencija koje ne poštuju pravila struke, što je pokazao i slučaj .

Sudionici Foruma izrazili su veliko zadovoljstvo novim izgledom i sadržajem internet stranica HUOJ-a koje je predstavio , član Upravnog odbora HUOJ-a, predsjednik Sekcije za on line medije i voditelj projekta redizajniranja internet stranica HUOJ-a.  Istaknuo je kako je osnovni cilj novog web-a potaknuti interaktivnost članstva kroz nove rubrike te je najavio izradu komunikacijske strategije za društvene mreže Facebook i Twitter.

, članica i predsjednica HUOJ-a je, nakon predstavljanja smjernica za razvoj HUOJ-a i plana aktivnosti za sljedeće razdoblje, posebno istaknula, kao najveći aktualni problem, financiranje rada Udruge.

, predsjednica HUKA-e navela je da trenutno okupljaju 15 članica agencija koje pružaju usluge komunikacija i odnosa s javnošću te pokrivaju oko 80% tržišta.  HUKA  je postala i članica Međunarodne udruge komunikacijskih agencija – koja je razvila CMS standard upravljanja prilagođen komunikacijskim ciljevima. HUKA, kao interesna udruga pravnih osoba, svoje članice obvezuje na dobivanje upravo tog CMS certifikata.

, predsjednica i članica Europske udruge direktora komunikacija, navela je nekoliko glavnih rezultata istraživanja European Communication Monitora za 2010. godinu. Prema rezultatima istraživanja kriza je imala najveći utjecaj upravo na korporativne komunikacije što je dovelo i do smanjenja budžeta, samih odjela za korporativne komunikacije unutar tvrtki, plaća te smanjenog ulaganja u edukaciju. Zaključila je da se odnosi s javnošću sve više koriste kao jeftiniji alat od marketinga i prodaje, kako komunikacija ponovno postaje reaktivna umjesto proaktivna, a komunikatori se sve više okreću društvenim mrežama.

, članica Upravnog odbora HUOJ-a i predsjednica predstavila je aktivnosti za 2011. godinu, ali i dugoročno razdoblje. Tako će Sekcija, među ostalim, organizirati stručne edukacije, konferencije i druga događanja,  a organizirat će i stručnu praksu za studente unutar korporacija uz predstavljanje različitih studija slučaja i projekata  tvrtki zainteresiranim članovima i studentima.

,  član -a rekao je kako je akademsko obrazovanje dovoljno razvijeno s obzirom na sve veći boj ustanova/fakulteta i poslovnih škola za obrazovanje u struci, međutim postoji određeni nedostatak kadrova. S tom ocjenom nisu se složili neki od kolega, a predloženo je i podizanje razine znanja unutar struke te jača primjena etičkog kodeksa. postoji, ali bi ga, smatra Skoko, trebalo prilagoditi i modificirati. Kriterije ulaska u HUOJ ocijenio je preliberalnim i otvorio pitanje na koji način kontrolirati struku, podići standarde i dobivanje licence te na koji način steći licencu - polaganjem ispita, stečenim iskustvom i sl. Državno priznanje struke, tj. zakonsko reguliranje struke je također ocijenio iznimno važnim jer struku kao takvu država još uvijek ne prepoznaje. Hrvatski zavod za statistiku PR struku još uvijek vodi pod marketingom i propagandom.

U daljnjoj raspravi istaknuto je kako je nužno definirati nekoliko kratkoročnih prioriteta u radu HUOJ-a, a posebno je naglašeno da je certificiranje struke težak i dugotrajan posao. Vezano uz predložen Program rada HUOJ-a u 2011. kritika je usmjerena prema prevelikom broju aktivnosti  koje neće biti moguće realizirati u jednoj godini kao i da su pojedini ciljevi nemjerljivi. Također, ostalo je otvoreno pitanje koje će osobe sudjelovati na provedbi pojedinih aktivnosti, pa je, uz sve navedene, jedan od sljedećih zadataka Upravnog odbora definirati tko su nosioci pojedinih aktivnosti te tko će ih provoditi.
U nastavku diskusije kao jedno od temeljnih, postavljenih pitanja bilo je ono „vječno“ - kako obrazovati šefove i kako ih uvjeriti da nam vjeruju, a kao prioriteti za razvoj struke istaknuti su obrazovanje PR stručnjaka i primjena HUOJ-a u praksi.

Predloženo je i održavanje sastanaka s manjim brojem sudionika na kojima bi se raspravljalo o pojedinim konkretnim temama dok će se održavati i dalje.