zoltan baračkai 

Kutak za diskusiju : OSJ intervju 14.11.2011 HUOJ

Pogađanje ciljne skupine na Facebooku je bačen novac

Donosimo Vam intervju s jednim od vodećih profesora na području Srednje i Istočne Europe iz poslovnog odlučivanja, g. Zoltanom Baračkaiem koji je napisao 16 knjiga o poslovnom odlučivanju i  kreator je sintagme f-doba.  Na 12. konferenciji o odnosima s javnošću HUOJ-a, jedan od predavača bit će upravo g. Zoltan Baračkai s temom pod nazivom „Dodirni me nježno“ – od high techa do high toucha.