uprava 

O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću : Dokumenti

Pravilnik o certifikaciji stručnjaka za odnose s javnošću HUOJ-a

Pravilnik o certifikaciji stručnjaka za odnose s javnošću HUOJ-a
Odluka o sadržaju provjere znanja u postupku certificiranja
Popis certificiranih stručnjaka za odnose s javnošću