projekt hub 385: lansiranje i pozicioniranje hub 385 centra inovacija 

Aktivnosti Udruge : Grand PRix 03.01.2018

Grand PRix 2018 za odnose s javnošću u nevladinu sektoru: Kvalitetna strategija preduvjet je uspjeha svake komunikacijske kampanje

Dobitnik Grand PRix-a 2017. u kategoriji odnosa s javnošću u nevladinu sektoru je Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri za projekt HUB 385: "Lansiranje i pozicioniranje HUB 385 centra inovacija". Marko Valentić, savjetnik, za nevladin sektor kaže da je izazovan, kreativan, fleksibilan, snalažljiv i strpljiv.