pr brief 

OSJ za početnike : Osnovne OSJ lekcije 24.04.2012 Goran Pivarski, Koraljka Rak

PR brief- polazišna točka za ostvarivanje komunikacijskih ciljeva

Kako koncipirati dobar PR brief? O tome ovisi koliko će posao za koji se angažira PR praktičare biti kvalitetno obavljen. Ključno je stoga da, prije svega, sami PR-ovci znaju koji su glavni elementi PR briefa te da klijentima ukažu na potrebne informacije kako bi na kraju zajednički posao mogao rezultirati što većim zadovoljstvom klijenta, odnosno ostvarivanjem željenih rezultata.