poslovni sektor 

Aktivnosti Udruge : Grand PRix 24.01.2017

Nagrada Grand PRix za OSJ za mala i srednja trgovačka društva

Razgovarali smo s našim prošlogodišnjim pobjednicima, agencijom Media Val d.o.o. koji su svojim komunikacijskim projektom „Komunikacijska podrška projektu Tour of Croatia“ osvojili nagradu upravo u ovoj kategoriji, koju opisuju kao motivirajuću, kompetitivnu, kvalitetnu, raznoliku i zanimljivu, misleći na prijavljene komunikacijske projekte.
Aktivnosti Udruge : Grand PRix 03.01.2017

Nagrada Grand PRix u poslovnom sektoru za velike tvrtke

Nagrada Grand PRix za odnose s javnošću u poslovnome sektoru za velike tvrtke dodjeljuje se za najbolji komunikacijski program za velike tvrtke poslovnoga sektora koje, prema klasifikaciji Europske Unije, obuhvaćaju više od 250 zaposlenika.
Aktivnosti Udruge : Grand PRix 14.01.2015 HUOJ

Nagrada Grand PRix za odnose s javnošću u poslovnome sektoru za velike tvrtke

Predstavljamo još jednu kategoriju – Grand PRix za odnose s javnošću u poslovnome sektoru za velike tvrtke.
Nagrada Grand PRix za odnose s javnošću u poslovnome sektoru za velike tvrtke dodjeljuje se za najbolji komunikacijski program za velike tvrtke poslovnog sektora koje, prema klasifikaciji Europske Unije, obuhvaćaju više od 250 zaposlenika.