plan rada za 2019 

O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću : Dokumenti 04.01.2019

Plana rada s Financijskim planom rada za 2019.

Na Skupštini koja se održala 7. prosinca 2018. doneseni su Plan rada s Financijskim planom rada za 2019.