nadzorni odbor 

O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću : Dokumenti

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Temeljem članka 73., točke 5. i članka 90. Statuta Hrvatske udruge za odnose s javnošću  donesenog 20. rujna 2012. Nadzorni odbor Udruge na sjednici održanoj 16. travnja 2015. donio je Poslovnik o radu Nadzornog odbora.