nadzorni odbor 

O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću : Dokumenti

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Temeljem članka 74. točke 5. Statuta Hrvatske udruge za odnose s javnošću (u nastavku: Udruga) donesenog 4. ožujka 2013. Nadzorni odbor Udruge na sjednici održanoj 4. travnja 2018. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.