HUOJ • konferencija za odnose s javnošću

konferencija za odnose s javnošću 

Vijesti : Regija i svijet 23.10.2012

4. konferencija Društva Srbije za odnose s javnošću (DSOJ)

Četvrta konferencija Društva Srbije za odnose s javnošću (DSOJ) održat će se u Novom Sadu 29. i 30. studenoga 2012. na temu "Komunikacije pred izazovima promjena".
Vijesti : Regija i svijet 18.10.2012

16. slovenska konferencija o odnosima s javnošću - SKOJ, 7.-9. studenoga 2012.

U LifeClass Hotels & Spa u Portorožu od 7. do 9. studenoga 2012. održat će se 16. slovenska konferencija o odnosima s javnošću - SKOJ.

Profesionalni komunikatori, stručnjaci na području odnosa s javnošću, društvenih mreža, javnog nastupanja te brojni eksperti struke raspravljat će o PReporodu – glavnoj temi ovogodišnje konferencije.