komunikatori 

Baza znanja : Stručni časopisi 22.03.2011

IABC-ov newsletter za ožujak 2011

IABC-ov newsletter za ožujak bavi se pozicijom komunikatora u današnjem vremenu, ističući posebno njihovu sve dinamičniju radnu okolinu. Pozicija koju društvene mreže nose u današnjoj komunikaciji, potakle su na razmišljanje o mogućnosti opstanka nekih tradicionalnih jednosmjernih komunikatora i njihovih dosadašnjih praksi. U ovom newsletteru riječ je posebno o faktorima koji utječu i mijenjaju današnju komunikaciju, vrsti znanja i sposobnostima koje su danas bitne,  kao i pozicijama koje bi komunikatori trebali popunjavati u budućoj radnoj okolini.