kanali komunikacije 

Kutak za diskusiju : OSJ teme 17.06.2015 Goran Milaković

Video kao podrška odnosima s javnošću

Video u ulozi komunikacijskog medija postoji već 100-injak godina, a za širenje njegove upotrebe, sve veću primjenu i revoluciju na online medijima se može reći da je nešto mlađa, u trajanju od nekoliko godina. Same prednosti videa su prepoznate onoliko koliko i on otprilike postoji, a njegova “nova” revolucija primjene je uvjetovana nizom faktora o kojima za vas piše Goran Milaković iz agencije Park Avenia komunikacije.