kampanja 

Vijesti 02.03.2018

Još stignete prijaviti projekte na IdejuX i MIXX

Zagreb, 2.3.2018. – Iščekivani festival Dani komunikacija sve nam je bliži, a tako i rokovi za prijavu kampanja na prestižna natjecanja IdejaX i MIXX. MIXX natjecanje koje je napravljeno po međunarodnoj licenci IAB-a, a nagrađuje najbolje digitalne kampanje, prvo zatvara prijave 8. ožujka.
Vijesti 20.03.2017

HUOJ poziva na transparentno iskazivanje angažmana komunikacijskih savjetnika u izbornoj kampanji

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) poziva sve komunikacijske stručnjake i agencije da javno objave svoj angažman u predstojećoj kampanji za lokalne izbore.
Vijesti 12.04.2011

Tekst o kampanjama u odnosima s javnošću

U Rubrici Osnovne PR lekcije pročitajte tekst Kampanje u odnosima s javnošću doc. dr. sc. Ivana Tante, profesora visoke škole i voditelja Specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje poslovnim komunikacijama na  Veleučilištu VERN te docenta na odjelu za medije Sveučilišta u Dubrovniku. Vjerujemo da će u tekstu zanimljive informacije naći kako kolege koji se tek interesiraju za odnose s javnošću kao i oni koji se njima bave.

Također, uz tekst informirajte se i o preporučenoj temeljnoj literaturi  u odnosima s javnošću.

OSJ za početnike : Osnovne OSJ lekcije 12.04.2011 doc.dr.sc. Ivan Tanta

Kampanje u odnosima s javnošću

Kampanja je dio širih komunikacijskih aktivnosti odnosa s javnošću. Prvenstveno je usmjerena na određen vremenski period, a možemo je odrediti kao organiziranu aktivnost s ciljem osiguranja potpore (dijela) javnosti. Karakter kampanje je načelno dualan, ona je istodobno i slobodno argumentirano komuniciranje i mogućnost javnog dijaloga o ključnim pitanjima organizacije ili društva te u isto vrijeme i  propagandna aktivnost kojoj je cilj ostvarenje neposredne koristi. (Lalić,Kunac:1999). Kampanja je tek u iznimnim prigodama odlučujući faktor, međutim ona je učinkovito oruđe odnosa s javnošću u stabiliziranju potpore simpatizera i privlačenju neodlučnih.