javnost 

OSJ za početnike : Osnovne OSJ lekcije 12.04.2011 doc.dr.sc. Ivan Tanta

Kampanje u odnosima s javnošću

Kampanja je dio širih komunikacijskih aktivnosti odnosa s javnošću. Prvenstveno je usmjerena na određen vremenski period, a možemo je odrediti kao organiziranu aktivnost s ciljem osiguranja potpore (dijela) javnosti. Karakter kampanje je načelno dualan, ona je istodobno i slobodno argumentirano komuniciranje i mogućnost javnog dijaloga o ključnim pitanjima organizacije ili društva te u isto vrijeme i  propagandna aktivnost kojoj je cilj ostvarenje neposredne koristi. (Lalić,Kunac:1999). Kampanja je tek u iznimnim prigodama odlučujući faktor, međutim ona je učinkovito oruđe odnosa s javnošću u stabiliziranju potpore simpatizera i privlačenju neodlučnih.