javni sektor 

Aktivnosti Udruge : Grand PRix 19.01.2016

Nagrada Grand PRix za OSJ u nevladinu sektoru

Nagrada Grand PRix za odnose s javnošću u nevladinu sektoru dodjeljuje se za najbolji komunikacijski program u nevladinu sektoru.
Vijesti 15.01.2016

Nagrada Grand PRix za OSJ u javnome sektoru

Nagrada Grand PRix za odnose s javnošću u javnome sektoru od 2013. dodjeljuje se za najbolji komunikacijski projekt javnome sektoru. Do 2013. godine kategorije javnoga sektora i nevladinih organizacija bile su objedinjene, ali zbog sve većeg interesa i broja prijavljenih projekata Upravni odbor je donio odluku o razdvajanju kategorije na dvije.
Vijesti : Članovi 11.06.2015 HUOJ

Grad Šibenik osvojio prestižni PR Oscar za projekt Hodajući kolegij

Hodajući kolegij gradonačelnika Grada Šibenika Željka Burića je, nakon HUOJ-evog Grand PRixa 2014. godine, osvojio još jedno značajno priznanje struke. Ovaj put riječ je o svjetski priznatoj nagradi Međunarodne udruge za odnose s javnošću (IPRA) Golden World Awards for Excellence (GWA) i to u kategoriji za odnose s javnošću u javnom sektoru.

Aktivnosti Udruge : Grand PRix 14.01.2015 HUOJ

Nagrada Grand PRix za OSJ u nevladinu sektoru

Predstavljamo kategoriju: Grand PRix za odnose s javnošću u nevladinu sektoru.