izvještajna skupština 

O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću : Dokumenti

Izvještajna Skupština, 21. travnja 2017.

Vijesti 05.03.2013 HUOJ

Održana redovna izvještajna skupština HUOJ-a

Redovna izvještajna skupština Hrvatske udruge za odnose s javnošću održana je 4. ožujka 2013. u velikoj dvorani HND-a u Zagrebu.

Usvojen je izvještaj o radu u 2012. godini te su predstavljeni Plan rada i Financijski plan za 2013. godinu.