financijski plan rada za 2016 godinu 

O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću : Dokumenti

Plan rada s financijskim planom rada za 2016.

Na Skupštini HUOJ-a koja se održala 8. prosinca 2015. usvojeni su Plan rada HUOJ-a za 2016. godinu (po kvartalima) i Financijski plan rada za 2016. godinu.