donacija 

Vijesti 27.05.2011

Donacija HUOJ-a Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Beograd, 26.svibnja 2011. - Predstavnik Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) Krešimir Macan uručio je dekanu Fakulteta političkih nauka prof. dr. Iliji Vujačiću osam naslova iz stručne biblioteke HUOJ-a - PRint iz područja odnosa s javnošću i političkog marketinga. Naslovi će biti dostupni svim studentima koji se žele usavršavati u ovim područjima putem biblioteke PR službe FPN-a.