digitel komunikacije 

Vijesti : Članovi 16.08.2011

Agrokor koncern i Digitel komunikacije dogovorili stratešku suradnju

Agrokor koncern i Digitel komunikacije potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji kojim Digitel komunikacije postaju partner Agrokor koncerna u realizaciji komunikacijskih i marketinških aktivnosti i proizvodnji medijskog sadržaja.