coca-cola 

Vijesti : Karijere 15.07.2011

Sandro Baričević novi direktor komunikacija Coca-Cole za Europu

Dugogodišnji direktor za odnose s javnošću Coca-Cole za Jadransku regiju Sandro Baričević imenovan je na mjesto direktora komunikacija Coca-Cole za Europu. Na novom položaju bit će odgovoran za razvoj i provedbu zajedničke poslovno-komunikacijske strategije eksternoga, internoga te kriznog komuniciranja Coca-Cole za Europu.

Vijesti : Članovi 15.07.2011

Sandro Baričević novi direktor komunikacija Coca-Cole za Europu

Dugogodišnji direktor za odnose s javnošću Coca-Cole za Jadransku regiju Sandro Baričević imenovan je na mjesto direktora komunikacija Coca-Cole za Europu. Na novom položaju bit će odgovoran za razvoj i provedbu zajedničke poslovno-komunikacijske strategije eksternoga, internoga te kriznog komuniciranja Coca-Cole za Europu.