certificiranje 

Vijesti 20.02.2017

Prijavite se za stjecanje HUOJ-evog certifikata do 10.3.2017.

Do petka, 10. ožujka otvorene su prijave za drugi val testiranja za postupak certificiranja tj. za stjecanje statusa certificiranog stručnjaka za odnose s javnošću (CSOJ) i za stjecanje osnovnog certifikata u odnosima s javnošću.
Vijesti 07.02.2017

Prijavite se za stjecanje HUOJ-evog certifikata

HUOJ otvara prijave za postupak certificiranja tj. za stjecanje statusa certificiranog stručnjaka za odnose s javnošću (CSOJ) i za stjecanje osnovnog certifikata u odnosima s javnošću. Prijave su otvorene do petka, 17. veljače 2017. Certificiranju mogu pristupiti svi zainteresirani stručnjaci odnosa s javnošću koji ispunjavaju uvjete, neovisno o članstvu u HUOJ-u.
O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću : Dokumenti

Pravilnik o certifikaciji stručnjaka za odnose s javnošću HUOJ-a

Pravilnik o certifikaciji stručnjaka za odnose s javnošću HUOJ-a
Odluka o sadržaju provjere znanja u postupku certificiranja
Popis certificiranih stručnjaka za odnose s javnošću