andrea šalinović 

O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću : Radne grupe

Radna grupa za digitalne komunikacije

Radna grupa za digitalne komunikacije okuplja sve zainteresirane OSJ praktičare, članove HUOJ-a koji žele doprinijeti izgradnji percepcije HUOJ-a kao profesionalne i relevantne Udruge koja sa svima zainteresiranima komunicira putem weba i društvenih mreža te na taj način:

• pruža kvalitetne informacije iz svijeta OSJ-a i komunikacija općenito
• pruža kvalitetne sadržaje i programe za edukaciju kako početnika tako i OSJ praktičara s dugogodišnjim iskustvom
• pruža platforme za razmjenu mišljenja i raspravu o aktualnostima
• razvija struku (dakle vodi računa da se poštuju standardi, potiče i pomaže obrazovanje, detektira trendove)

Udruga u svom pristupu posebice vodi računa o poticanju interaktivnosti pri čemu je nužno  orijentirati se na one teme koje su trenutno aktualne, one koje bi prema mišljenju stručnjaka mogle postati trend kao i na teme koje doprinose razvoju OSJ praktičara.

Radnu grupu čine:
1. Zlata Rodin, koordinatorica radne grupe, zlata.rodin@gmail.com
2. Nika Bender, koordinatorica tima za društvene mreže
3. Marta Baljak
4. Ema Vuković
5. Ivan Miletić
6. Sanja Kočiš
7. Suzana Jovanović
8. Kristina Koščević
9. Nikolina Pelizzotti
10. Ivana Kelava
11. Mateja Basara

Radna grupa vodi sljedeće online kanale:
HUOJ web stranica
HUOJ Facebook stranica
HUOJ Twitter profil
HUOJ LinkedIn grupa
Facebook grupa Odnosi s javnošću