2 sjednica izbornog povjerenstva 

Aktivnosti Udruge : Izbori

Zapisnik s 2. sjednice Izbornog povjerenstva - kandidacijska lista za izbore u tijela HUOJ-a

Na 2. sjednici Izbornog povjerenstva koja se održala u srijedu 11. listopada 2017., nakon provjere zaprimljenih prijava kandidatura te nakon utvrđivanja valjanosti prijava, Izborno povjerenstvo sastavilo je kandidacijsku listu za tijela Udruge
Aktivnosti Udruge : Izbori 06.10.2017

Najava 2. sjednice Izbornog povjerenstva

Nakon završenog postupka prijava kandidatura za izbor u tijela HUOJ-a najavljujemo 2. sjednicu Izbornog povjerenstva koja će se održati u srijedu, 11. listopada 2017. godine u 16:30 sati u prostorijama HUOJ-a, Ilica 5 u Zagrebu.