Baza znanja Stručni časopisi

IABC-ov newsletter CW za studeni 2010.

09.11.2010.
CW Bulletin za studeni 2010. posvećen je komunikaciji licem u lice (Face-to-Face)  koju nikakva elektronička komunikacija, iako brža i sve češća, ne može zamijeniti... jer ova ostaje omiljenim, najproduktiv-nijim i najmoćnijim kom. medijem. Čak postaje neophodna kod onih koji samo ili sve više komuniciraju elektroničkim putem jer ni jedan odnos na daljinu ne može opstati bez osobnog, ljudskog kontakta.
Tu su i kolumne o važnosti dobrog pisanja koje zatire slanje kratkih tekstualnih poruka; upravljanju karijerom i brendiranju sebe, o zaštiti privatnosti na Facebooku, novim problemima koje Johnson & Johnson ima s Tylenolom, te studije slučaja:
- "2008 Workplace of Choice Survey Communication," Danbury Hospital
- "Safety Is Not Optional: Bayer HealthCare Communications Program"
- "Safe to Say Employee Communication Strategy," ISC