Baza znanja Biblioteka HUOJ-a PRint - stručna biblioteka HUOJ-a

HUOJ predstavio knjigu „Odnosi s medijima za predstavnike lokalne uprave: komuniciranjem do rezultata“, Lydie Bjornlund, Zagreb - RASPRODANO

18.01.2007.

O knjizi i važnosti teme koju ona obrađuje govorili su:
- mr. sc. Tatjana Holjevac, predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
- prof.dr. Smiljana Leinert-Novosel,dekan Fakulteta političkih znanosti
- Tom Rogers, savjetnik USAID-a za lokalnu upravu
- Dubravka Jusić, predsjednica HUOJ-a.

Dubravka Jusić predsjednica HUOJ-a istaknula je da je u kontekstu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji jedna od prilagodbi europskim standardima modernizacija rada državne uprave i lokalne samouprave. Jedno od područja gdje se najbolje ogleda taj napredak su i odnosi s javnostima u državnim, regionalnim i lokalnim upravnim tijelima te komunikacija s njihovim ciljanim skupinama - građanima, kao korisnicima njihovih usluga. Stoga je i ova knjiga svojevrsni doprinos HUOJ-a u obrazovanju predstavnika lokalne uprave i pomoć tom procesu modernizacije.

Mr. sc. Tatjana Holjevac, predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, osvrnula se na nužnost modernizacije rada lokalne uprave i pohvalila napore koje i HUOJ ulaže u izdavaštvu i edukaciji, te istaknula važnost i korist koju od dobre i sustavno organizirane komunikacije dužnosnici i djelatnici u upravi i lokalnoj upravi mogu imati. Prof.dr. Smiljana Leinert-Novosel, dekanica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu također je pohvalila izdavački i obrazovni rad HUOJ-a koje kao pionirska ustanova koja je pokrenula prvi dodiplomski i diplomski studij odnosa s javnošću iskreno podržava. G. Tom Rogers kao predstavnik USAID-a sponzora, savjetnik i dugogodišnji poznavatelj hrvatske lokalne uprave zadivljen je liberalizacijom i transparentnošću medijskog prostora i medijskih sloboda u Hrvatskoj, koje postavljaju velike zahtjeve pred lokalnu upravu upravo na području komunikacije s medijima i posredno svim javnostima.  

O KNJIZI 

Priručnik je osmišljen kako bi pomogao pojedincima koji rade s medijima da razumiju elemente koji utječu na interakciju lokalne uprave i medija, a u cilju razvijanja njihovih odnosa. Priručnik je pripremila je Lydia Bjornlund, viši stručnjak za nastavni program Međunarodnog udruženja za upravljanje gradovima i županijama – ICMA, profesionalne edukacijske organizacije za dužnosnike i zaposlenike lokalne uprave. Cilj je ICMA-e poboljšati kvalitetu lokalne uprave i pomagati profesionalnim lokalnim upravnim dužnosnicima u SAD-u i drugim zemljama. ICMA isto tako razvija i širi nove pristupe upravi putem edukacijskih programa, informacijskih servisa i objavljivanja knjiga.
 
Priručnik je koncipiran od teorijskog dijela, podsjetnika koji se u obliku sažetka nalazi na kraju svakog poglavlja i dijela nazvanog „za razmišljanje“ koji čitatelja navodi da razmisli o određenim temama te ih primijeni na vlastitu organizaciju. Priručnik obiluje mnoštvom konkretnih primjera iz američke prakse rada s medijima i zasigurno će izazvati interes dužnosnika i zaposlenih u državnoj upravi te u regionalnoj i lokalnoj samoupravi.
 
U kontekstu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao temeljni dio prilagodbe europskim standardima nužna je modernizacija rada državne uprave i lokalne samouprave. Jedno od područja gdje se najbolje ogleda taj napredak su i odnosi s javnostima u državnim, regionalnim i lokalnim upravnim tijelima te komunikacija s njihovim ciljanim skupinama - u prvom redu građanima kao korisnicima usluga lokalne i državne uprave.
 
Zbog svoje kvalitete, primjenjivosti i stila pisanja – prvenstveno lake razumljivosti za čitanje knjiga je izuzetan koristan priručnik svima koji se bave odnosima s javnošću, posebno odnosima s medijima. Iako je namijenjena državnim i lokalnim dužnosnicima i službenicima, bit će sigurno korisna svim kolegama i vodećim ljudima neovisno o području u kojem rade.
 
Knjiga počinje razlozima zašto su uopće odnosi s medijima nužni, razlaže povijesni kontekst odnosa medija i uprave te objašnjava gl. obilježja medija. Sljedeće poglavlje govori kako organizirati odnose s medijima, posebno tamo gdje još ne postoje kao sustavno organiziran posao, o ulozi i odgovornosti dužnosnika u komunikaciji, o smjernicama i procedurama za dobar rad te o nužnosti treninga dužnosnika za učinkovite odnose s medijima. Autorica dalje govori o razvijanju odnosa s medijima, pri čemu je važan osobni pristup novinarima te izgradnja baze podataka i znanja o pojedinim medijima te izgradnja vjerodostojnosti kao najvažnije vrijednosti u komunikaicji s novinarima.
 
Vjerujemo da će izuzetno zanimljivo, posebno novim kolegama i dužnosnicima biti poglavlje o plasiranju vijesti, stvaranju priča za medije i pokretanju medijske kampanje, te poglavlje o alatima zanata - priopćenjima za javnost, materijalima za medije (press kit) i organizaciji konferencija za novinare, pri čemu su dane detaljno pripreme za vođenje intervjua, upute za nastup na televizij i konferencijama za novinare. Knjiga završava poglavljem o javnoj sigurnosti i kriznom komuniciranju, gdje je posebno važna uloga medija u iznenadnim situacijama te hitan odgovor vlasti uz istovremenu komunikaicju poduzetih akcija.
 
Poglavlja u knjizi:
1.      poglavlje: Zašto odnosi s medijima?
2.      poglavlje: Kako organizirati odnose s medijima?
3.      poglavlje: Razvijanje odnosa s medijima
4.      poglavlje: Plasiranje vijesti
5.      poglavlje: Alati zanata
6.      poglavlje: Vođenje intervjua
7.      poglavlje: Javna sigurnost i krizno komuniciranje

Autor knjige: Lydia Bjornlund, američki je stručnjak za odnose  s javnostima, suradnica za nastavni program Međunarodnog udruženja za upravljanje gradovima i županijama (ICMA).

Knjigu uredili:
Boris Hajoš i Ljudmila Bratko

Prijevod:
Hana Klain

Lektura:
Siniša Runjaić

Korektura:
Martina Šolčić

Grafička priprema:
Davor Milašinčić

Dizajn omota i autor imena biblioteke PRint:
Produkcija 004

Tisak:
AKD

Sponzori:
Urban Institute i Američka organizacija za međunarodni razvoj USAID, tiskara AKD, HBOR i FINA.  

 

SVE KOLIČINE OVE KNJIGE SU RASPRODANE.