Baza znanja Biblioteka HUOJ-a PRint - stručna biblioteka HUOJ-a

„Priručnik za političke kampanje – lekcije s bojišnice“ Lionel Zetter

Knjiga Lionela Zettera opisuje sve faze političke kampanje koju uspoređuje s vojnim kampanjama koje je potrebno unaprijed isplanirati do najsitnijih detalja. Zetter, veteran brojnih kampanja za lokalne, područne i nacionalne izbore, stranački je aktivist i poznati britanski lobist. U svojoj knjizi opisuje sve potrebne korake za pobjedu u izbornoj kampanji i osvajanje tih tako važnih sjedala: od selekcije kandidata i njegova pratećeg tima, financiranja kampanje, planiranja i provedbe aktivnosti za animiranje glasača, odnosa s medijima... sve do posljednjih sati pred izbore.

Podijeljena je na dio koji se bavi strategijom i dio koji se bavi taktikom. Polazi od pregleda situacije (zračni rat), kako bi pješaštvo steklo neku ideju o tome što generali misle – i rade. Potom prelazi na praktična pitanja borbe i pobjede u izbornoj kampanji na terenu – što ćete morati imati i što ćete morati činiti. Kao i u kampanji, knjiga završava danom izbora: što ćete morati učiniti tog sudbonosnog dana i kako biste se trebali ponašati – bez obzira pobijedili ili izgubili. Ovdje naručite knjigu.

Knjiga je namijenjena je svima koji sudjeluju u izbornim kampanjama. Natječete li se kao kandidat, vodite kampanju ili samo pomažete u njezinu odvijanju, nudi korisne savjete koji mogu pomoći u različitim vrstama izbora. Počinje razmatranjem kako političke stranke vode izbore iz stranačke središnjice. Središnji dio knjige vodič je za izbornu borbu na terenu. Kreće od mandata za kojeg se natječete i savjetima kako da za njega budete odabrani kao kandidat, te opisom resursa i opreme koja će vam biti potrebna da se borite i pobijedite u kampanji. Na kraju opisuje neke od najkorisnijih tehnika koje će vam biti potrebne za vođenje uspješne kampanje - distribuciju letaka, obilazak od vrata do vrata i dr.