OSJ za početnike OSJ razgovori

"Temeljitom suradnjom privatnoga, javnoga i civilnoga sektora mogu se pokrenuti pozitivne promjene u društvu"

10.07.2013. Maja Cvetković, Anja Vujević

Sve veća ulaganja u društveno odgovorno poslovanje (DOP) ukazuju kako ono nije samo trend. Briga za okruženje ima pozitivne efekte za razne javnosti, od zaposlenika koji postaju ponosni na svoj posao, do potrošača koji iskazuju veće povjerenje tim kompanijama.

Doznajte više o projektima društvenog odgovornoga poslovanja od naše sugovornice Boške Trbojević, direktorice Odjela za komunikacije i odnose s javnošću te članice vodstva Coca-Cole HBC Hrvatska.

Možete li nam opisati svoj radni dan?

Svaki je radni dan izazov za sebe, a redovito ga započinjem pregledavanjem svih bitnih medijskih sadržaja i, u suradnji s timom, pripremom radnih aktivnosti. Osim brojnih sastanaka s ključnim dionicima i predstavnicima medija koje svakodnevno odrađujem kao članica vodstva tvrtke aktivno sudjelujem u usklađivanju poslovanja tvrtke. Također sam članica brojnih stručnih udruga i poslovnih organizacija, npr. Američke gospodarske komore u Republici Hrvatskoj, Gospodarsko-interesnoga udruženja proizvođača pića, Gospodarsko-interesnoga udruženja za pakovanje i zaštitu okoliša, Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj, Svjetskoga sporazuma Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj i drugih tako da sam uključena i u donošenje važnih odluka u području odnosa s javnošću, zaštite okoliša i drugih segmenata hrvatskoga tržišta.

S obzirom na to da je Coca-Cola HBC Hrvatska dio svjetske tvrtke, možete li nam reći koliko ste ovisni o središnjici u stvaranju i osmišljavanju aktivnosti u odnosima s javnošću za hrvatsko tržište?

Coca-Cola HBC Hrvatska dio je punioničarske skupine Coca-Cola Hellenic koja posluje u 28 država i služi tržištu koje broji više od 570 milijuna ljudi. Cilj je našega poslovanja svojim kupcima biti najpoželjnijim dobavljačem i provoditi programe kako bismo poduprli više od 31 000 kupaca koji prodaju naše proizvode potrošačima te usko surađivati s partnerima i lokalnim zajednicama. U osmišljavanju OSJ aktivnosti vodimo se temeljnim smjernicama Skupine Coca-Cola Hellenic, no uvijek se prilagođujemo uvjetima i potrebama hrvatskoga tržišta upravo kako bismo zadovoljili potrebe naših potrošača te zadržali položaj jedne od najvećih tvrtki u industriji bezalkoholnih napitaka u Republici Hrvatskoj i predvodnice u promicanju društveno odgovornoga poslovanja.

Kako surađujete s ostalim odjelima unutar tvrtke?

Svakodnevno surađujemo s ostalim odjelima unutar tvrtke i upravo na toj suradnji temeljimo uspješno poslovanje i razumijevanje tržišta i potrošača.  Sve promjene poslovanja koje su se uvodile prvo su primijenjene na članove vodstva i upravu tvrtke, a zaposlenici iz svih odjela i organizacijskih cjelina aktivno su uključeni u stvaranje svih marketinških, promocijskih i komunikacijskih kampanja i njihov nadzor te sudjeluju u stvaranju projekta (vlastitim dokumentima, prijedlozima, javljanjima, razmišljanjima i razgovorima u okviru posebnih radionica).

Koliko Vam je radno iskustvo u medijima, konkretno Večernjemu listu, pomoglo u razvoju karijere te smatrate li to iskustvo važnim za osobni i poslovni razvoj u odnosima s javnošću?

U Coca-Coli HBC Hrvatska među ostalim dužnostima zadužena sam za lobiranje i zastupanje tvrtke u odnosima s ključnim interesnim skupinama, Vladom, nevladinim organizacijama i udrugama te rukovođenje komunikacijama i odnosima s javnošću, a iskustvo i kontakti koje sam stekla radom u medijima pokazali su se u tome vrlo korisnima. U mojih deset godina rada uspostavili smo temelje uspješne strategije odnosa sa zajednicom i medijima te pokrenuli neke od ključnih društveno odgovornih projekata poput projekata Turistička kultura, Bistra i bicikl, Bistrini istraživači, PARKiranje, Lijepa naša Sava itd. U tome je razdoblju tvrtka postigla najviše rezultate u nefinancijskom izvješćivanju, ostvarila najvažnije društveno odgovorne projekte po načelu javno-privatnoga partnerstva, a svojim je poslovanjem utjecala i na razvoj razumijevanja društveno odgovornoga ponašanja u Hrvatskoj uopće.

Koji biste strateški projekt odnosa s javnošću Coca-Cole HBC Hrvatska izdvojili kao Vama najdraži i zbog čega?

Kao jedan od meni trenutačno najdražih projekata istaknula bih Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska koji je rezultat posljednje faze sveobuhvatnog projekta Kultura poslovne komunikacije. Unapređenjem komunikacije s kupcima, potrošačima i zajednicom s pomoću pravilne uporabe domaćega jezičnog standarda željeli smo pokazati poštovanje prema lokalnoj zajednici i pokloniti priručnik koji će biti koristan cjelokupnoj poslovnoj zajednici, a u prilog njegovu uspjehu govore i brojne domaće i međunarodne nagrade koje je u kratkome roku osvojio i na koje smo izrazito ponosni. Priručnik je prerastao svoju prvotnu namjenu te je ujedno postao dobrim pomagalom i za opću primjenu u drugim tvrtkama i temeljem za podizanje razine jezične kulture u poslovnoj komunikaciji uopće.

Mnoge je projekte društveno odgovornoga poslovanja Coca-Cole HBC Hrvatska prepoznala i nagradila struka, ali i šira javnost. Koliko je DOP strateški važan za razvoj tvrtke?

Korporacijska društvena odgovornost ključan je dio naših poslovnih planova. Društveno odgovornim projektima stječemo ugled vodeće tvrtke, klijenti cijene naša ulaganja u projekte društvene odgovornosti, a i naši nam zaposlenici iskazuju ponos što rade upravo u Coca-Coli HBC Hrvatska. S druge strane, drago nam je što su neki od naših najvažnijih društveno odgovornih projekata pridonijeli razumijevanju javno-privatnih partnerstava i nadahnuli i druge pripadnike zajednice da se uključe u naše projekte. Također vjerujemo kako će nam naši programi koji se odnose na društvo i okoliš te naša ulaganja u zaposlenike, dobavljače i kupce osigurati smanjenje trenutačno sveprisutnoga utjecaja recesije.

Koji su sve izazovi i prepreke u osmišljavanju i provedbi aktivnosti društveno odgovornoga poslovanja?

Praksu društveno odgovornoga poslovanja u Hrvatskoj ne treba promatrati samo na temelju nagrada ili kao istoznačnicu za čovjekoljublje, nego ju vrednovati i na temelju izravnih koristi poslovanju i društvu. Projekte društveno odgovornoga poslovanja osmišljavamo u skladu sa smjernicama matične Coca-Cole HBC i tvrtke The Coca-Cola Company, no u njima uvijek nastojimo biti zaštitnikom vrijednosti hrvatskoga društva. Četiri su ključne smjernice prema kojima vodimo naše društveno odgovorne projekte: zaštita vode i okoliša, poticanje zdravih životnih stilova i kretanja, promicanje razvoja mladih te tradicija, kultura i baština. Spremni smo razmotriti svaki projekt koji je u skladu s navedenim smjernicama, ali nažalost nismo u mogućnosti podržati svaki od mnogobrojnih zahtjeva koji stignu na našu adresu. Ipak, trudimo se odgovoriti na sve pristigle upite te svima objasniti našu politiku ulaganja u zajednicu.
Kada govorimo o vlastitim projektima, čvrsto vjerujemo da se jedino temeljitom suradnjom privatnoga, javnoga i civilnoga sektora mogu pokrenuti pozitivne promjene u društvu. U Coca-Coli smo toga svjesni i jasna nam je naša uloga – mi projektima doprinosimo onime što najbolje radimo – organiziramo i promičemo, ali ne zadiremo u oblikovanje javnih politika ili legitimizaciju civilnih napora. Smatram da će u budućnosti takvo ponašanje tvrtka biti jedino koje će obogaćivati živote lokalnih zajednica i takve će tvrtke potrošači nagrađivati.