O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću

Kontakt

HUOJ

Ilica 5 (Oktogon, V. stube)
10000 Zagreb
Croatia
E-mail: info@huoj.hr

Maja Vela, glavna tajnica
E-mail: maja.vela@huoj.hr
Tel: +385 (0)98 981 5081

Vjekoslav Šago, suradnik za odnose s javnošću
E-mail: vjekoslav.sago@huoj.hr
Tel: +385 (0)99 2651 975

Web: www.huoj.hr
HUOJ Facebook: www.facebook.com/HUOJhr
HUOJ Twitter: www.twitter.com/HUOJ_hr
HUOJ LinkedIn grupa: www.linkedin.com/groups?gid=2845682
Facebook grupa "Odnosi s javnošću": www.facebook.com/groups/392027420850995/

OIB: 84996804446

Žiro račun: 2360000-1102172386 (Zagrebačka banka d.d., Zagreb)