O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Podružnice

Melita Pavlek i Zvjezdana Galkowski na čelu HUOJ-eve podružnice za Središnju Hrvatsku

24.01.2013. HUOJ
Koprivnica, 24. siječnja 2013. – Nakon Splita, Rijeke i Dubrovnika, u Koprivnici su održani izbori za poziciju predsjednika i tajnika HUOJ-eve podružnice za Središnju Hrvatsku. Članstvo ove podružnice svoje je povjerenje dalo predsjednici Meliti Pavlek, savjetnici za komuniciranje i protokol Koprivničko-križevačke županije, a za tajnicu podružnice izabrana je Zvjezdana Galkowski, voditeljica odnosa s javnošću i protokola Bjelovarsko – bilogorske županije.

Svoju ulogu usmjerit ću ka jačanju svijesti o važnosti odnosa s javnošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u organizacijama civilnog društva. Ovo nastojanje također ima za cilj veću participaciju zainteresiranih dionika u oblikovanju politika koje su vezanu uz lokalnu demokraciju. Slijedeći cilj svakako će biti veće povezivanje stručnjaka za odnose s javnošću zbog izmjene primjera dobre prakse i kontinuirane edukacije, a svoj doprinos struci vidim u oblikovanju projekata koje ćemo prijavljivati za financiranje iz sredstava europske unije. To je veliki izazov i dobar način da se približimo europskoj praksi komuniciranja.“, istaknula je Melita Pavlek, predsjednica HUOJ-eve podružnice za Središnju Hrvatsku.