Baza znanja Biblioteka HUOJ-a PRint - stručna biblioteka HUOJ-a

"Otkrivanje odnosa s javnošću" - Ralph Tench i Liz Yeomans - RASPRODANO

04.10.2009.

Na 10. konferenciji HUOJ-a, 3. listopada 2009. u Zagrebu, predstavljena je nova, 10. po redu knjiga biblioteke PRint HUOJ-a - Otkrivanje odnosa s javnošću, dosad najautoritativniji akademski udžbenik iz odnosa s javnošću, urednika Ralpha Tencha i Liz Yeomans

Knjiga služi kao ozbiljan i praktičan vodič za stjecanje znanja o OSJ i studentima i čitateljima pruža uvid u temeljito razumijevanje odnosa s javnošću. Donosi kritičku analizu područja i predstavlja sofisticirani spoj teorije i stvarnog života, te uključuje mnoge studije slučaja, aktivnosti, pitanja za raspravu i ilustracije koje oslikavaju sadržaj.

Originalno 2. izdanje objavljeno je u svibnju 2009., hrvatski prijevod ima 748 stranica, a knjiga je tiskana u boji.  

„SVE KOLIČINE OVE KNJIGE SU RASPRODANE.“

Kako je knjiga namijenjena dodiplomskim i diplomskim studentima odnosa s javnošću, odnosno korporativnih i primijenjenih komunikacija, uključuje ove elemente:

okvire za razmišljanje i poticanje kritičkog razmišljanja,
dubinske međunarodne studije slučaja koje donose globalnu perspektivu,
najnovije teoretske ideje o odnosima s javnošću namijenjene stvaranju okvira za razmatranje ovog područja u stvarnom životu.

DETALJNIJI UVOD

Prvi dio knjige daje kontekst odnosa s javnošću. Bavi se različitim definicijama i razvojem suvremene prakse u SAD i Velikoj Britaniji. Propituje kako su OSJ organizirani kao funkcija menadžmenta i u  kakvom su odnosu prema drugim poslovnim funkcijama. Objašnjava ulogu praktičara OSJ, te suvremeno medijsko okruženje, odnos demokracije i OSJ, društveno odgovorno poslovanje i međunarodni kontekst OSJ. 

Drugi dio posvećen je teorijama i konceptima OSJ, planiranju komunikacija, ulozi istraživanja i evaluacije te prirodi publika, javnosti ili interesno-utjecajnih skupina. Objašnjava pojmove imidža, reputacije i identiteta, uvjeravanja i promidžbe te etička pitanja. 

Treći dio knjige bavi se praksom odnosa s javnošću u 12 specijaliziranih područja struke prikazanih brojnim studijama slučaja koji služe kao ilustracija teorija, principa i metoda koje se opisuju. 

Četvrti dio – sadrži sektorska razmatranja o korporativnoj komunikaciji, vođenju kampanja za interesne i skupine za pritisak, komunikaciji u javnom sektoru, OSJ u umjetnosti, industriji slobodnog vremena i zabave, promociji pojedinaca i kulture celebrityja, a posljednje poglavlje okrenuto je budućnosti, odnosno pitanjima koja će za profesiju tek biti od velike važnosti. 

Prof. Ralph Tench je profesor komunikacijskog obrazovanja na Sveučilištu Metropolitan u Leedsu. Ralph Trench je deset godina bio pročelnika Katedre za odnose s javnošću i komunikacije na Sveučilištu Metropolitan u Leedsu, gdje je bio zadužen za razvoj dodiplomskih, postdiplomskih i stručnih studija. Njegovi radovi redovito se objavljuju u knjigama i znanstvenim časopisima koji se bave temama u rasponu od menadžmenta do obrazovanja, a on sam predstavio je svoja istraživanja širom svijeta. 

Liz Yeomans je pročelnica Katedre za odnose s javnošću i komunikacije na Sveučilištu metropolitan u Leedsu. Od dolaska na ovo sveučilište 1994. godine, Liz je angažirana na stvaranju centra izvrsnosti u obrazovanju iz odnosa s javnošću. Osim djelovanja na utemeljenju BA programa (Hons) iz odnosa s javnošću Liz je razvila nove studije za zaposlene profesionalce i predavala na njima - a među njima je i priznata diploma Ovlaštenog instituta za odnose s javnošću. 

Posjetite www.pearsoned.co.uk/tench gdje se nalaze dodatni materijali za pomoć u učenju i predavanju