Baza znanja Biblioteka HUOJ-a PRint - stručna biblioteka HUOJ-a

"Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva“ - grupa hrvatskih autora članova HUOJ-a - RASPRODANO

06.05.2009.

Knjiga „Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva“ grupe autora predstavljena je u srijedu, 6. svibnja 2009. u Zagrebu. Cilj knjige je djelatnicima, članovima ili volonterima organizacijama civilnoga društva dati uvid u praksu i alate odnosa s javnošću, što će im koristiti u organizaciji, provedbi i komunikaciji njihovih projekata.

Ovo je deveta knjiga biblioteke „PRint“ HUOJ-a, a ujedno i prva autorska knjiga. Stručnjaci koji su obradili pojedino tematsko područje su: Božo Skoko, Damir Jugo, Kristina Laco, Boris Hajoš, Mirela Španjol Marković, Ksenija Renko, Sandra Cvetko, Tanja Škorić, Ivan Tanta, Natko Vlahović, Rašeljka Maras Juričić, Mirela Holy i Dijana Kobas Dešković. 

Knjiga je objavljena uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. 

Cilj knjige „Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva“ je djelatnicima, članovima ili volonterima nevladinih, neprofitnih organizacija dati uvid u praksu i alate odnosa s javnošću, što će im koristiti u organizaciji, komunikaciji i provedbi njihovih projekata. Autori svakog poglavlja ugledni su stručnjaci iz agencijskog, poslovnog, javnog ili nevladinog sektora. Prilozi u  knjizi pisani su jednostavnim jezikom i stilom, kako bi teme koje pokrivaju bile razumljive što širem krug čitatelja neovisno o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu u odnosima s javnošću.
 
U uvodnom poglavlju objašnjene su osnove komunikacije i uloga odnosa s javnošću (OSJ) u poslovanju organizacija, posao osoba zaduženih za komunikacije, te posebnosti OSJ u nevladinom, neprofitnom sektoru. Potom slijede poglavlja posvećena medijma i odnosima s medijima te organizaciji konferencije za novinare, o javnom nastupanju i prodajno-prezentacijskim vještinama, organizaciji i upravljanju događajima, sponzorstvima i donacijama, kreativnosti u komunikaciji, planiranju kampanje, lobiranju, odnosima s javnošću na Internetu, gerilskim odnosima s javnošću i suradnji s agencijama za odnose s javnošću.
 
Zahvaljujmo autorima: Boži Skoki, Damiru Jugi, Kristini Laco, Borisu Hajošu, Mireli Španjol Marković, Kseniji Renko, Sandri Cvetko, Tanji Škorić, Natku Vlahoviću, Rašeljki Maras Juričić, Mireli Holly i Dijani Kobas Dešković na njihovim prilozima i pomoći. 
 
Zahvaljujemo Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva na spremnosti da potrebnu količinu ovog priručnika podijeli organizacijama civilnoga društva koje sudjeluju u različitim oblicima podrške razvoju civilnoga društva koje provodi Nacionalna zaklada.

SVE KOLIČINE OVE KNJIGE SU RASPRODANE.