Vijesti

U Upravni odbor kooptirane dvije članice

22.01.2018.

Na sjednici Upravnog odbora HUOJ-a koja se održala u četvrtak, 18. siječnja 2018. u Upravni odbor jednoglasno su kooptirane dvije članice, Martina Mihordin i Dijana Vetturelli te sada Upravni odbor ima sedam članova.

Martina Mihordin je od 2005. godine glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH), u početku kao stručna suradnica, a potom kao stručna savjetnica. Organizira i predaje na domaćim i inozemnim seminarima i radionicama za državne odvjetnike-glasnogovornike te je predavačica u programima Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa i Državne škole za pravosudne dužnosnike, a bila je i angažirani stručnjak za izradu strategija za odnose s javnošću dvaju inozemnih tužiteljstava. Sudionica je projekta „Jačanje integriteta javnog sektora“ Ministarstva uprave Republike Hrvatske. Certificirani je stručnjak za odnose s javnošću i voditeljica Sekcije za javni sektor HUOJ-a.

Dijana Vetturelli je vlasnica i direktorica tvrtke VETTURELLI proteklo je desetljeće posvetila kreiranju korporacijskih sponzorskih strategija koje su zamijećene i više puta nagrađene na međunarodnoj razini. Prije osnivanja tvrtke iskustva je stjecala u području marketinga, prodaje i definiranju razvojnih strategija u Robertu Boschu,  gdje je kao menadžerica radila u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj. Odnosi s javnostima ju prate od prvog radnog dana te su bili pod djelokrugom njenih zaduženja tijekom cijelog poslovnog puta. Uža su joj specijalnost kreiranje strategija, a najveći izazov osmišljavanje i provedba održivih projekata te njihovo uklapanje u unutrašnju komunikaciju.