Mišljenja i odluke

Odluka po prijavi - Odluka Suda časti HUOJ-a

09.09.2016.

Sud časti je na svojoj 4. sjednici održanoj 5. 7. 2016. na temelju članka 8. stavak 1. Poslovnika o radu Suda časti (Poslovnik) jednoglasno donio odluku o pokretanju postupka u slučaju Marine Čulić Fischer. Ovu je odluku Sud časti donio nakon što je na istoj sjednici:

  1. Na temelju članka 5. Poslovnika ocijenio da prijava koju je Sudu časti službeno podnijela Dunja Bua Maričević 15. 6. 2016. sadrži sve propisane elemente, većinom prisutnih članova uz izuzeće članice Suda časti Tina Puhalo Grladinović, voditeljice Korporativnih komunikacija Hrvatska & BiH Zagrebačke pivovare, koja se izuzela iz postupka zbog sukoba interesa slijedom članka 13. stavka 2. Poslovnika.
  2. Na temelju članka 8. Poslovnika prihvatio prijavu, većinom prisutnih članova uz izuzeće članice Suda časti Tina Puhalo Grladinović, voditeljice Korporativnih komunikacija Hrvatska & BiH Zagrebačke pivovare, koja se izuzela iz postupka zbog sukoba interesa slijedom članka 13. stavka 2. Poslovnika.

U svojoj je prijavi zbog povrede temeljnih profesionalnih vrijednosti članova HUOJ-a, pravičnosti I integriteta, Dunja Bua Maričević zatražila pokretanje postupka protiv Marine Čulić Fischer, direktorice agencije Dialog komunikacije, stručnjakinje za odnose s javnošću i članice naše udruge.

Kao razlog podnošenja prijave navela je aktivnosti Marine Čulić Fischer na "privatnom te Facebookprofilu agencije Dialog komunikacije u kojima je u dva navrata komunicirala netočne i neistinite informacije vezano za njezin portfolio klijenata i projekata“.

Pri tome je izdvojila dva primjera:

  1. Njenu komunikaciju na FB profilu Dialog komunikacije od 10. 3. 2016. u kojoj je navela da iako se "većina nas u Dialogu se, za razliku od Zorana Šprajca i kolega iz BBDO-a koji su bili zaduženi za osmišljavanje i realizaciju ove genijalne kampanje, ne može počešati po testisima, ali zato nismo ništa manje ponosni na naš mali doprinos ovom projektu" (priložena snimka zaslona)
  2. Njenu komunikaciju na privatnom FB profilu od 14. 6. 2016. u kojoj je navela“#onokad ti zaželiš, a klijent ti ostvari", uz priloženu fotografije na kojoj je zelena kutija na kojoj piše Marina, a unutra je otvarač za boce na kojem piše Staropramen (priložena snimka zaslona) Dunja Bua Maričević smatra da "ovakva praksa direktno ruši reputaciju struke, osobito u agencijskom segmentu" i da ona ima cilj "stvaranje umjetne slike angažmana i uspješnosti agencije i/ili pojedinca" i da se njome Također je iznijela da "klijenti, i oni koji su upućeni u stvarno stanje, ugovorne odnose I situaciju - na ovaj način primaju poruku totalnog kaosa i nereda na agencijskom tržištu kao i naših neetičnih i neprofesionalnih odnosa te je daleko od Načela održavanja profesionalnih standarda koje podrazumijeva neprestani rad profesionalaca u odnosima s javnošću na jačanju povjerenja javnosti u profesiju".

Sud časti je u roku od osam dana pisanim putem obavijestio Dunju Buu Maričević i Marinu Čulić Fishcher o pokretanju postupka.

Kako bi prikupio potrebne činjenice i dokaze Sud časti je zatražio i dobio sljedeća očitovanja:

  1. Darka Ivančevića, direktora marketinga Zagrebačke pivovare
  2. Marine Čulić Fischer, glavne direktorice agencije Dialog komunikacije
  3. Luke Dubokovića, direktora agencije BBDO

U donošenju odluke Sud časti se rukovodio Etičkim kodeksom HUOJ-a, a konzultirao je i Etički kodeks HUKA-e te ostale relevantne dokumente.

Na svojoj 5. sjednici održanoj 8.9. 2016. Sud časti donio je:

Odluku u slučaju Marine Čulić Fischer

Članovi HUOJ-a i ostali stručnjaci za odnose s javnošću svojim djelovanjem i pridržavanjem najviših profesionalnih i etičkih standarda doprinose izgradnji vjerodostojnosti profesije odnosa s javnošću. Od članova HOUJ-a se očekuje ne samo da poštuju, već i da u svojem svakodnevnom radu primjenjuju temeljne vrijednosti i načela dobrog poslovanja. Od njih se očekuje da se pravično i s uvažavanjem odnose prema klijentima, poslodavcima, konkurenciji, kolegama, dobavljačima, medijima, ostalim strukama i općoj javnosti. Pravično i uvažavajuće ponašanje , između ostalog, podrazumijeva iskrenost te točno predstavljanje stručnosti i radnog iskustva. Izgradnja vjerodostojnosti stoga počiva i na istinitom i poštenom prikazivanje portfelja klijenata.

Tijekom postupka Sud časti je nedvojbeno utvrdio da je došlo do odstupanja od primjerene profesionalne i etičke prakse. Marina Čulić Fischer nije imala nikakve osnove za komunikaciju na FB profilu Dialog komunikacija o 'manjem udjelu i manjem doprinosu Dialoga kampanji 'Počeši se s razlogom'. Njena komunikacija na privatnom FB profilu o Staropramenu kao klijentu također može uputiti na krivi zaključak zbog složene organizacije i preraspodjele angažmana između Proximitya i Dialog komunikacija na brandu Staropramen na globalnoj razini vezano uz vođenje društvenih mreža.

Sud časti je većinom prisutnih članova, uz izuzeće Tine Puhalo Grladinović, voditeljice Korporativnih komunikacija Hrvatska & BiH Zagrebačke pivovare, koja se izuzela iz postupka zbog sukoba interesa slijedom članka 13. stavka 2. Poslovnika, ustvrdio da je riječ o lakšoj povredi Etičkog kodeksa HUOJ-a.

Zbog toga u ovoj odluci izriče najblažu mjeru predviđenu člankom 11. stavak 1. Poslovnika, a to je prva javna opomena.

Pravni lijekovi

Sukladno članku 11. stavak 1. Poslovnika protiv ove odluke Suda časti stranke u postupku mogu podnijeti prigovor Nadzornom odboru u roku od 60 dana njezinog primitka. Stranke u svojem prigovoru mogu isključivo upozoriti na propuste u primjeni odredbi Statuta, Etičkog kodeksa I Poslovnika o radu Suda časti.