Mišljenja i odluke

Kvalificirani stručnjaci za odnose s javnošću imaju ključnu ulogu u izgradnji povjerenja građana

15.07.2017.

U svjetlu nedavnih lokalnih izbora Sud časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) donio je 6. lipnja  2017. Mišljenje vezano za potrebu zaštite profesionalnog integriteta stručnjaka za odnose s javnošću u tijelima lokalne uprave i samouprave. Mišljenje je u skladu s inicijativom Suda časti  HUOJ-a, koju podupire i Nadzorni odbor HUOJ-a, da aktualizira pojedina ključna pitanja za odnose s javnošću i potakne primjenu minimalnih profesionalnih i etičkih standarda.

Kod svakih novih izbora ponavlja se praksa da se stručnjaci iz odnosa s javnošću nađu u sličnoj situaciji – smjenjuje ih se ili marginalizira pri čemu se zanemaruje njihova stručnost, iskustvo i profesionalni integritet. HUOJ ne dovodi u pitanje pravo novoizabranih političkih opcija na izbor najbližih suradnika, ali taj izbor ne može biti na štetu stručnosti i specifičnog višegodišnjeg iskustva za bavljenje odnosima s javnošću.

HUOJ je napravio ad hoc analizu novih, odnosno starih, stručnjaka koji se u šezdesetak  tijela javne vlasti bave odnosima s javnošću i ustanovio da je nakon parlamentarnih i lokalnih izbora na radnim mjestima ostala jedna četvrtina ljudi koji su se tim poslom bavili i ranije, dok su u tri četvrtine analiziranih institucija primljeni novi ljudi, uglavnom bez natječaja, nepoznati stručnoj javnosti, a nerijetko i bez odgovarajuće stručne spreme. Ponekad, kad se natječaj i raspiše, uvjeti se prilagođavaju pojedinoj osobi pri čemu se ne vodi računa o odgovarajućoj stručnoj spremi i kvalifikacijama.

Tako se stvara dojam da odnose s javnošću može raditi bilo tko, bez formalnih kvalifikacija i odgovarajućeg specifičnog iskustva, iako je u posljednjih desetak godina otvoreno niz studijskih i specijalističkih programa iz odnosa s javnošću, znanstvene grane informacijske i komunikacijskih znanosti. 

HUOJ će u sljedeća tri mjeseca provesti opsežniju analizu stanja struke u tijelima javne vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini, kako bi potaknuo argumentiranu raspravu o položaju stručnjaka za odnose s javnošću.

Pozivamo stručnjake za odnose s javnošću iz tijela javne vlasti da se sa svojim iskustvima i s punim povjerenjem jave Sudu časti HUOJ-a, kako bi nadležna tijela HUOJ-a, sukladno Etičkom kodeksu, mogla poduzimati daljnje korake vezano uz zaštitu njihovog profesionalnog i stručnog integriteta. Svoja iskustva mogu poslati na sud.casti@huoj.hr.  

Predsjednica Suda časti HUOJ-a
Andreja Pavlović

Andreja Pavlović: Doprinos odnosa s javnošću ostvarenju misije lokalne samouprave u Hrvatsko