Vijesti

Poziv na izvještajnu Skupštinu HUOJ-a 21. travnja 2017.

11.04.2017.

Poštovani članice i članovi HUOJ-a,

na temelju članka 48. Statuta HUOJ-a i odluke Upravnog odbora HUOJ-a od 2. ožujka 2017. godine, sazivam redovitu izvještajnu skupštinu HUOJ-a za petak, 21. travnja 2017. godine s početkom u 9 sati u dvorani Aula Media, 2. kat, Poljoprivrednog fakulteta Osijek. (Članovi koji će doći samo na Skupštinu ne plaćaju kotizaciju za konferenciju.)

Napominjem da član HUOJ-a može glasovati na Skupštini i preko opunomoćenika. Punomoć koja se nalazi u privitku ove poruke, potrebno je ispuniti i skeniranu poslati e-poštom Glavnoj tajnici HUOJ-a (maja.vela@huoj.hr) i opunomoćeniku.
 
Nakon izbora članova Povjerenstva za ovjeru glasovanja Skupštine (predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika) i Izvješća Povjerenstva za ovjeru glasovanja predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 16. prosinca 2016.
 2. Izvješće predsjednice o radu HUOJ-a u 2016. godini
 3. Financijsko izvješće HUOJ-a za 2016. (uz mišljenje Nadzornog odbora)
 4. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2016.
 5. Izvješće o radu Suda časti u 2016.
 6. Informacija o provedenoj samoprocjeni – Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
  za 2016. godinu temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 7. Razno. 
   

S poštovanjem

mr.sc. Aleksandra Kolarić, CSOJ
predsjednica
HUOJ

Preuzmite dokumente: