Mišljenja i odluke

Mišljenje Suda časti HUOJ-a vezano uz pro bono angažman gđe. Ankice Mamić u funkciji osobne savjetnice za komunikacije prvog potpredsjednika Vlade g.Radimira Čačića

04.07.2012.

Potaknuti zanimanjem medija i upitima članova HUOJ-a, vezanih uz pro bono angažman kolegice Ankice Mamić u funkciji osobne savjetnice za komunikacije prvog potpredsjednika Vlade g. Radimira Čačića, Sud časti HUOJ-a odlučio je analizirati i taj slučaj.

Prije nego li je donio svoj stav, Sud časti zamolio je očitovanje kolegice Ankice Mamić. Po primitku očitovanja, Sud časti je 2. srpnja 2012. godine održao sjednicu s jednom točkom dnevnog reda:

1. Davanje mišljenja o angažmanu direktorice agencije IMC, gđe Ankice Mamić u funkciji osobne savjetnice za komunikacije prvog potpredsjednika Vlade
 

Sud časti donio je sljedeće mišljenje:

Razloge angažmana gospođe Mamić, kao osobne savjetnice za komunikacije g. Čačića, a koji su navedeni u očitovanju, Sud časti  u potpunosti razumije i prihvaća. Obzirom na to da HNS, kao političku stranku, kolegica Mamić i osobno podržava, razlozi pružanja pro bono usluga komunikacijskog savjetovanja za osobne potrebe g. Radimira Čačića kao predsjednika HNS-a, prihvatljivi su jer svoje uporište nalaze u domeni osobnog društveno odgovornog doprinosa kolegice Mamić daljnjem političko-gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. Ali, to se čini prihvatljivim  samo do trenutka stupanja g. Čačića na dužnost prvog potpredsjednika Vlade RH.

U trenutku kad je g. Čačić preuzeo tako značajnu dužnosničku obvezu, sfera privatnog angažmana prerasta u javnu, a savjetničko djelovanje izravno se održava i na njegovu javnu funkciju, pa je u svrhu transparentnosti i zaštite javnog interesa bilo potrebno regulirati suradnju, odnosno odvojiti privatni interes od javnog te stranački od državnog interesa.
Potencijalni problem ovakvoga pro bono angažmana za osobne potrebe jednog dužnosnika i netranasparentnog odnosa između stručnjaka za odnose s javnošću i visokog državnog dužnosnika vidimo i s tržišnog aspekta  i to u domeni lojalnog odnosa prema konkurenciji, koja je, zbog pro bono angažmana jednog od sudionika u tržišnoj utakmici, stavljena u nepovoljan tržišni položaj zbog najmanje dva razloga. Jedan razlog je nemogućnost odgovarajućeg vrednovanja savjetodavnog rada (kad besplatno djelovanje postaje trend), a drugi je svojevrsno monopoliziranje jednog segmenta djelovanja Vlade (jer je osobno djelovanje g. Čačića nerazdvojivo od njegove dužnosti), odnosno pristupa informacijama i potencijalnom tržištu. Time se ugrožavaju i interesi profesije jer se zbog takvih okolnosti smanjuje mogućnost tržišnog natjecanja, odabira najboljih i pružanja mogućnosti drugima za angažman, a time i daljnji razvoj tržišta.

Zbog svega navedenog, Sud časti sugerira izbjegavanje pro bono angažmana za osobne potrebe  dužnosnika Vlade RH, odnosno preporuča reguliranje savjetničkih poslova ugovornim odnosom sa savjetnikom ili agencijom. Društveno odgovorno poslovanje i pro bono aktivnosti sugeriramo da se realiziraju izvan nadležnosti i utjecaja Vlade, čime će se smanjiti mogućnosti manipulacije, ili barem stvaranja loše percepcije.  Jedino tako uloge i odgovornosti bit će transparentne, izbjeći će se sumnje u postojanje mogućeg konflikta interesa te potpuna  usredotočenost na javne interese. To je i način da se zaštiti  ugled naše struke i na pravi način vrednuje njezina važnost u suvremenoj političkoj i tržišnoj komunikaciji. 

Sud časti HUOJ-a

Dijana Kobas Dešković, predsjednica Suda časti
Vlatka Škorić, dopredsjednica Suda časti
Božo Skoko, član Suda časti